Únor 2013

Historie a důvody morálního úpadku Čr

24. února 2013 v 17:16 | No.929 599 |  Společnost, Úvahy
Po opravdu velice dlouhé době mám chuť napsat nějaký článek na téma týdne a jelikož je můj blog zaměřan na politiku a společnost, můžete směle počátat s faktem, že se v této úvaze budeme pohybovat kolem těchto dvou témat, snad se i lehce dotkneme historie. Mé zamyšlení je směrováno na českou republiku, hlavně tedy na její "občany". Pojem občani jsem dal do úvozovek z velmi jednoduchého důvodu, ovšem zde si dovolím parafrázovat pana Franze:

Za ideál spokojeného občana se považuje tvor, který je uspokojen ve svých základních potřebách, který příliš neuažuje, který chce být veden a baven. Ideální občan má dostatek jídla, těší se na nějakou dostupnou metu, to znamená na nějaký televizní seriál nebo pořad, třeba o vaření, který víkend tráví v nějakém supermegahyper řetězci namísto toho, aby šel do přírody, prokysličil si mozek a myslel...

Citát má ještě pokračování, nicméně já bych se u této části zastavil. Je zcela evidentní, že výše uvedené slova jsou pravdivé až do morku kosti, vidím to všude a jistě nejsem sám. Problém je v tom, že lidé, od kterých je největší možný intelektuální výkon nadávat v hospodě, nebo ještě lépe vést "diskuzi" na téma "ten zpěvák zeSuperstárů, jsou již předem odsouzeni ke špatným politickým, sociálním a společenským rozhodnutím. Ono ani není divu, že zde máme neschopnou vládu, když si populace nedokáže udělat vlastní názor. Není divu, že zde máme tak špatnou společnost když všichni berou informace jen z jednoho zdroje- masmédií. Lidem je všechno jedno, ztrácejí zájem a dělají špatná rozhodnutí, jelikož se dají velice snadno ovlivnit. Charakterizoval bych to jedním slovem: Marasmus.

Odkud se však marasmus vzal? Kde se poděl kdysi hrdý národ Masaryka?
Odpověď je stručně napsaná v letopočtech 1938-1989. V tomto období byl český národ zrazován každý den.
Roku 1938, měsíce září, dne 29. se podepisuje mnichovský diktát, který Česko-Slovenské republice nařizuje vyklidit sudety a začínají tak desítky let ničení duše českého občana. Celých sedm let teroru, vraždění, zatýkání a strachu, ale proč? Protože nás někdo zradil.
Dne 5.5.1945 spontálně vypuká pražské povstání, které slaví úspěch- nacistické armády prchají z Česko-Slovenska. Zdánlivě bude zase všechno jako dřív, to by ovšem nesměl přijít rok 1948.
Josif Stalin se zavázal, že se ve všech rudou armádou osvobozených zemích evropy budou konat svobodné volby, a že dané země nebudou pod kontrolou Mosky. Bohužel, svůj slib splnil pouze u Rakouska.
A tak roku 1948 převezmou moc komunisté a rozpoutajé teror ve stylu 50. let. Tisíce lidí bylo popraveno, či vězněno jen pro svůj politický názor. Vítězí primitivismus, udavačství a tyranie. A proč? Protože nás někdo zradil.

A tak jsme se jako národ vyvíjeli. Bezmála 50. let jsme se se den po dni morálně snižovali a snižovali.

Přišel rok 1989 a my plni revoluční euforie udělali největší chybu v novodobé historii českého národa- sedli jsme do hospody nebo na pohovku a nechali se unášet přitroublými telenovelami. Žili jsme si své bezvýznamné životy a o moc se nestarali. Zůstali jsme úplně stejné bytosti, jaké jsme byli za bolševického teroru. Jenom nám tentokrát nevymývalo hlavu Rudé právo, ale konzum a lenost. Zlenivěli jsme natolik, že jsme se přestali starat o vládu a politiku.

Místo toho, abychom mysleli a stali se společností s potenciálem jsme neskutečně zakrněli. Nechali jsme se ovlivňovat předvolebními průzkumy, supermarkety a slevami, konzumem a chladnokrevným konzumováním. Nakonec jsme se po pár letech probudili a zjistili jsme, jak moc máme zkorumpovanou vládu, jak moc se zde krade a jaké hrůzy skýtá západní forma "demokracie".

A co jsme udělali? Zůstali jsme sedět v pohodlí vyhřátého křesla před televizí nebo v hospodách a nedělali pro svou zemi nic, jen nadávali. V nedávné době přišlo zdražování, finanční krize, snižování platů a propouštění a my jsme začali hledat nějakou alternativu. Hodně lidí dnes volí KSČM, jelikož hledají jistotu a chybu vidí v kapitalismu. Jsou ochotni vyměnit (alespoň částečnou)svobodu za jistotu a populistické žvásty, které se líbí většině. Další část společenského spektra změnu ani nehledá, spokojí se s "menším zlem". A tak si tady den co den hnijeme a žijeme své ubohé životy, ze současné situace obviňujeme politiky a nebo ještě lépe cizince a romy místo toho, abychom se podívali do zrcadla a položili si otázku: Jsem správný občan?

Odstavec nade mnou je definice tvz. Postkomunistickofašistického marasmu. Chybí nám odhodlání, chybí nám síla, chybí nám morála, chybí nám hrdost, chybí nám správný ideál občana, chybí nám ideál jménem myslící občan.

No.929599

TOPlist

Je anarchismus vhodnou alternativou?

15. února 2013 v 21:10 | No.929 599 |  Společnost, Úvahy
Po dlouhé době jsem se rozhodl napsat článek na nějaké vyšší a možná trochu filozofičtější úrovni, konkrétně bych se chtěl zamýšlet nad výhodami a nevýhodami anarchismu. Pokusím se být opravdu objektivní a nezaujatý, Antisystema může moji nazaujatost a pravdivost informací buď potvrdit, anebo vyvrátit - věřím, že této problematice věří více nežli já.

Představte si život v anarchistickém zřízení.
Jistě by zde byla větší svoboda a naprosto by se odstranil vliv veškerých korporací, bankéřů a politických mocenských struktur, neboť by se zrušil peněžní systém. Taktéž příroda by evidentně byla ušetřena, neboť by nebyly žádné korporace, které by ji v masovém měřítku ničili a místí obyvatelé by o tu ve své blízkosti snad pečovali dobře, byť jsou to jen mé domněnky. Dočetl jsem se, že anarchismus jako takový považuje za ideální federativní způsob vedení společnosti, to znamená, že by každá obec, nebo každé město mělo svou samosprávu. Dle mého názoru je to skvělý nápad, bylo by daleko lepší a užitečnější, kdyby to takto fungovalo i systému ve kterém právě žijeme. Představte si, že budete na základě referenda rozhodovat o věci, která se bude dít jen pár desítek metrů od vašeho domu. Tento systém umožňuje daleko lépe dostat efektivní a užitečné návrhy mezi daleko menší voličské publikum, které by o dané věci rozhodovalo.

Další pozitivum by rozhodně byl systém vzdělávání. Představte si, že by se již od útlého věku učilo dítě to, co ho baví a v čem by se v budoucnu mohlo realizovat. Nemyslím si, že by například pro mne, člověka, který je zaměřen hlavně na humanitní směry bylo nějak důležité vědět jak vypočítat rovnici o dvou neznámých, když bych se místo učení pro mě tak nevýznamných věcí mohl zabývat například transcendentálním idealismem od Immanuela Kanta, nebo projektem Zeigest, či právě anarchismem, nehledě na to, že existuje věc zvaná internet.

To co mne na anarchismu trochu děsí je téměř úplná absence policie a dalších represivních složek. Opravdu zdravá společnost se bez těchto pojmů obejde, ale můžeme dnešní společnost prohlásit za zdravou? Jistě že ne. Je zde opravdu hodně demagogů, kteří by mohli ke svému prospěchu strhnout masy a nikdo by jim v tom nezabránil. Mluvím zde o pravicových a levicových extrémistech, vlastně o extrémistech vůbec. Dle mé subjektivní úvahy se tito často nevzdělaní a krátkozrací lidé vrhají do řeky extrémismu právě kvůli nejistotě, můžeme si tedy položit otázku, zdali by se do této řeky v době zredukované státní moci nevrhli pohlavě a zdali by násilnou formou nenastolili diktaturu, pravý opak anarchie a zdali by tedy anarchie nepozřela sama sebe. Dokonce i Antifa prosazuje fyzický boj s extrémistickými skupinami.

K tomu aby anarchie fungovala tak jak má a bez zbytečných represivních opatřeních by musela společnost projít radikální změnou. Tato změna však nepříjde ze dne na den, museli bychom této změně obětovat celý dosavadní systém a tato společenská revoluce by trvala třeba i 2 generace. Musela by být systematicky promyšlena a zorganizována. Narážím zde na snahy různých anarchistů o revoluci. Jenomže tato násilná revoluce by nepřinesla nic dobrého, jen zmatek, bídu a chaos. Jak můžete chtít po materiální a primitivně konzumní společnosti chtít, aby se ze dne na den změnila?

Dalším úskalím anarchie je výroba prakticky čehokoliv. Za příklad můžeme dát třeba počítače. Je prakticky nemožné ho vyrobit bez drahých kovů, jejiž ložiska jsou "rozhozena" po celém světě. Jak by jste je chtěli dopravit do celého světa? A kdo by těžil ropu, nebo kdo by vyráběl elektřinu, kdo by vyráběl přístroje na výrobu elektřiny a kdo by těžil a přepravoval suroviny na tuto výrobu na tak velkou vzdálenost bez ropy či elektřiny? Je to bludný kruh. A pokud by ananarchistická společnost neuznávala žádné autority, kdo by pak vůbec řídil jakoukoli elektrárnu? Další věcí je obrovská neefiktivnost malých manufaktur při výrobě třeba právě výše zmíněných počítačů. Je dosti možné, že takto nastavená společnost by se v brzké době zhroutila.

Myslím, že anarchismus je pro zdravou, inteligentní a vyspělou společnost ve které momentálně nežijeme. Také se domnívám, že zatím není doveden k dokonalosti a to je u "systému" bez autorit, represivních složek a vlády problém, velký problém, neboť pokud by se cokoliv pokazilo, nemůžeme s jistotou tvrdit, že by to nedopadlo velmi, velmi zle.

No.929 599
TOPlist

Neuznávám prezidenta

5. února 2013 v 14:47 | No.929 599 |  Video
Chtěl jsem o tomto tématu něco napsat, ale tento pán to řekl naprosto perfektně.


No.929599
TOPlist

Frankensteinovská ryba

2. února 2013 v 15:07 | No.929 599 |  Ostatní
Zdravím,
Dnes bych se na čtenáře svého blogu chtěl obrátit s prosbou o hlas v petici za zastavení geneticky upraveného lososa.
Před tím bych vás ale rád uvedl do problému.

V USA vyvinuli nový druh lososa, takzvanou Frankensteinovskou rybu. Tato ryba roste vlivem pozměněné DNA 2x rychleji, nežli obyčejný losos divoký a může být zdravotně závadný, jelikož nebyl z dlouhodobého hlediska pořádně prozkoumán. A co hůř? Pokud Frankensteinova ryba, nebo její vajička uniknou do přírody, hrozí doslova ekokatastrofa, neboť tento druh zcela určitě vymýtí přírodní lososy a znestabilní celý ekosystém.

Vzhelem k tomu, že biochemické společnosti brzy Frankensteinovu rybu prohlásí pomocí podplacených průzkumů za bezpečnou, nebudeme ji moci poznat od normálního lososa, čímž prakticky ztratíme kontrolu nad tím, jaký druh jíme. Zdravotní dopady na lidský organismus nejsou vůbec prozkoumány!

Členové Avaaz se dali dohromady, aby chránili přirozený svět a náš potravinářský systém před nebezpečím vměšování. V roce 2010 se více než 1 milion z nás vyslovilo proti geneticky modifikovaným potravinám v Evropě. Dejme se dohromady zase, abychom zastavili rybího Frankensteina.

Proto vás prosím, obětujte minutu svého života za zastavení této zmutované ryby. ZDE (adresu ani poštovní číslo vyplňovat NEMUSÍTE) můžete poslat svůj petiční podpis. Právě teď je nasbíráno 928,283 hlasů a pokud jich bude milion, začne sdružení AVAZZ jednat s vládou Spojených států o zastavení této ryby. Potřebujeme však milion hlasů!

No.929599

TOPlist